Laatste update: 24/05/2018

Algemeen

ODIM bvba, de onderneming achter onder meer de vergelijkingswebsites www.tariefchecker.be en www.veriftarif.be (de ‘Sites’), handelt enkel als tussenpersoon tussen U en de energieleverancier. Zij kan in geen geval een verbintenis aangaan in uw naam, of in de naam van de energieleverancier. Zij kan dan ook niet aansprakelijk noch betrokken gesteld worden bij de afsluiting van een leveringscontract tussen U en de energieleverancier ten gevolge van het gebruik van haar diensten.

Correctheid van de berekening

ODIM bvba kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de correctheid van de berekeningen.

De berekening van de jaarkost is een indicatie van de kost gebaseerd op de op dat ogenblik gekende en relevante tarieven. ODIM streeft ernaar ten allen tijde een zo correct mogelijke berekening te maken door het juist berekeningsalgoritme en de juiste energietarieven, transport- en distributiekosten, taxen en BTW in rekening te brengen. Ondanks de uitdrukkelijke ambitie ten allen tijde al de componenten bijgewerkt te hebben, kan ODIM niet verantwoordelijk gesteld worden indien de informatie niet correct, compleet of adequaat zou zijn. Het gebruik van haar diensten heeft op geen enkele manier als gevolg dat zij aansprakelijk gehouden kan worden voor het verkeerd gebruik of een foutieve weergave en/of berekening van de resultaten.

Aangezien de verbintenis rechtstreeks tussen U en de energieleverancier wordt aangegaan heeft ODIM geen enkele invloed op die verbintenis. De energieleverancier is overigens niet verplicht op Uw aanvraag in te gaan zonder opgaaf van redenen.

Intellectuele rechten op de Sites en hun inhoud

Alle rechten over de Sites zijn voorbehouden.

Daaronder verstaan we onder meer, maar niet uitsluitend: de informatie, de foto’s, de teksten, de video’s, de logo’s, de handelsnamen en de berekeningsalgoritmes.

Partijen die partner wensen te worden, bijvoorbeeld door een eigen versie van de vergelijker op hun domein te hosten, kunnen daarvoor contact opnemen met ODIM via de contactpagina. Ook nadat een eventueel partnership door beide partijen wordt ondertekend blijven de intellectuele rechten aan ODIM toebehoren.

 

Bescherming van de persoonsgegevens (GDPR)

ODIM zal U niet spammen en eerbiedigt het vertrouwen dat U ons schenkt voor het beheer van uw persoonlijke gegevens.

In verschillende stadia van de Sites wordt U persoonlijke informatie gevraagd. Deze informatie is noodzakelijk om een correcte vergelijking te maken, de juiste informatie uit te wisselen met de leverancier van uw keuze en/of om U in de toekomst correct te blijven informeren over evoluties van de markt en uw tarief.

Deze informatie wordt met de grootste zorg behandeld, nooit doorverkocht aan derden of misbruikt zoals de van toepassing zijnde wet voorschrijft en wat men kan verstaan onder ‘beheer als een goede huisvader’.

De persoonlijke gegevens die de Sites verzamelen met het oog op het afsluiten van een leveringsovereenkomst met een energieleverancier naar keuze worden manueel of automatisch doorgegeven aan de betreffende leverancier. ODIM kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten die door de gebruiker of door ODIM geïntroduceerd worden bij de registratie van het contract bij de leverancier zelf.

Inzicht in welke gegevens we precies bewaren, kan men via de link ‘mijn gegevens aanpassen’ onderaan elke email die we versturen terugvinden. Via ons contactformulier kan men ze ook opvragen per email.

Hebt U een klacht over ons, dan vragen we U contact met ons op te nemen. Wilt U toch een officiële klacht neerleggen, dan kan dat bij de Ombudsman Energie.

Cookies

De Sites maken gebruik van cookies.

Deze cookies dienen uitsluitend om op een anonieme manier statistieken op te stellen over het gedrag van onze bezoekers op de Sites, en kunnen U dus op geen enkele manier benadelen of storen. Zij zijn er om op basis van statistieken de gebruikservaringen te verbeteren.

Hebt u zelf een suggestie, dan horen we die graag via onze contactpagina.