Kerncentrale Doel

In 2025 is het in principe een feit: de kernuitstap. Momenteel wordt er nog volop over gediscussieerd en zijn er studies bij de vleet. Volgens onderzoekscentrum Energyville betekent het openhouden van de twee kerncentrales alvast een besparing van meer dan 100 miljoen euro. Niet weinig in tijden dat de coronacrisis lelijk huishoudt. 

Langer openhouden kerncentrales loont financieel

Jaarlijks zou er door het openhouden van de twee kerncentrales een bedrag tussen de 106 en 134 miljoen euro bespaart kunnen worden. Dit is geen loze berekening, maar komt van een onderzoekscentrum dat verbonden is aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. 

Verschillende scenario’s terug op tafel

Momenteel worden er nog verschillende pistes besproken door de politiek. Zo ligt de volledige kernuitstap in 2025 in principe vast, maar ook een levensduurverlenging van tien of 20 jaar van de kerncentrales ligt opnieuw op tafel. Willen we zorgeloos voor de kernuitstap staan, dan zijn er vijf nieuwe gascentrales nodig om de nodige zekerheid te bieden op het vlak van stroomtoevoer. Het spreekt voor zich dat het bouwen van deze centrales een aardige duit kost. 

Kerncentrales zorgen voor minder uitstoot

Maar niet enkel is het langer openhouden van de kerncentrales een stuk voordeliger, ook de impact op het klimaat is frappant. Het openhouden van de kerncentrales betekent een verminderde CO2-uitstoot van 25 megaton op tien jaar. Ter vergelijking: op jaarbasis stoot ons land 118 megaton CO2 uit.

Vaak wordt er gesuggereerd dat de sluiting nodig is om alternatieve energiebronnen helemaal te doen doorbreken, maar daar is volgens Energyville geen oorzakelijk verband mee gemoeid. Tegen 2030 zou het aandeel hernieuwbare energiebronnen sowieso naar de 50 procent stijgen. 

Impact voor consument minimaal

Is er ook nog nieuws voor de eindconsument aan verbonden? Zeker en vast! Zo blijkt uit de studie dat de impact op de energiefactuur in elk scenario minimaal is. Openhouden of sluiten, het zou voor jou als consument weinig tot geen verschil maken.