De VREG maakte dit jaar een definitieve beslissing rond de Tariefmethodologie van 2021-2024. Deze beslissing brengt invloed met zich mee op uw energiefactuur. Wat verandert er en wat houdt dat in? We zetten het even op een rijtje. 

Tariefmethodologie? 

De Tariefmethodologie legt aan de hand van het toegelaten inkomen vast hoe de distributienetbeheerders vergoed worden voor hun diensten. Daarnaast worden zij zo ook aangezet tot een efficiënte bedrijfsvoering. De Tariefmethodologie omvat regels, rapporteringen en berekeningen waaraan de netbeheerders zich moeten houden de tarieven te bepalen van elektriciteits- en gasdistributie. Met de tariefstructuur wordt er bepaald hoeveel de distributiebeheerder kan aanrekenen aan de verschillende netgebruikers. 

Vanaf 2022 capaciteitstarief

Momenteel worden de nettarieven bij gezinnen en kleine bedrijven bepaald op basis van de afgenomen hoeveelheid. Hoe meer u verbruikt, hoe hoger de prijs van uw factuur ligt. Bij de netkosten verandert dit: deze worden vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit berekend. Netkosten zijn de kosten die gerelateerd zijn aan het aanleggen, onderhouden en beheren van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit. Openbaredienstverplichtingen, toeslagen en overige transmissiekosten worden nog steeds aangerekend op basis van de afgenomen kWh. 

Waarom capaciteitstarief? 

Met het capaciteitstarief worden de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet beter weerspiegelt in de nieuwe nettarieven. Zo worden deze kosten beter toegewezen aan de verschillende gebruikers. Lokale hernieuwbare energie, warmtepompen en elektrische voertuigen zullen enkel maar vaker opduiken in de toekomst. Hierdoor zullen distributienetwerken anders en meer gebruikt worden, en zullen er piekbelastingen plaatsvinden. Deze belastingen betekenen dat de distributienetbeheerders zware investeringen zouden moeten doen, wat dan ook weer terugkomt op de distributienettarieven. Bewustzijn creëren rond de hoge pieken in het verbruik staat dan ook centraal in dit besluit: hoge pieken betekenen namelijk extra kosten voor het net. Gebruikers worden aangemoedigd om het net zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zo blijft het gebruik betaalbaar. 

Netkosten voor gezin en kmo op laagspanning

Gezinnen met een gemiddeld verbruik maken vandaag ongeveer 45% uit van de totale elektriciteitsfactuur. Kmo’s aangesloten op laagspanning komen op ongeveer 57%. Vanaf 2022 worden deze netkosten grotendeels via een capaciteitstarief aangerekend. Zo dalen de netkosten voor een gemiddeld gezin naar 21% van de huidige elektriciteitsfactuur. Voor een klein bedrijf aangesloten op laagspanning is dat 28%. 

Netkosten gemiddeld bedrijf op middenspanning

Vandaag de dag maken de distributienettarieven van een gemiddeld bedrijf, aangesloten op middenspanning, ongeveer 35% uit van de totale elektriciteitsfactuur. De netkosten die vanaf 2022 via een capaciteitstarief worden aangerekend zullen amper zo’n 23% bedragen.